top of page

Recordatori de termini per actualizar el Pla d'Igualtat

Segons el RD 901/2020 del 13 d'octubre, totes les empreses que hagin elaborat els seus plans d'igualtat abans del 14.1.2021 i les seves auditories retributives abans del 14.4.2021 hauran d'actualitzar tots els seus documents legals relacionats amb la igualtat dins de l'empresa. El termini màxim per dur a terme aquesta actualització és fins al 14.1.2022.


Pla d'igualtat, és diagnòstic de la situació d'igualtat a les empreses i les mesures per eliminar la bretxa salarial i el "sostre de vidre"

La documentació a actualitzar d'acord amb el format exigit per la nova normativa és:


· Auditoria retributiva d'acord amb el nou format exigible.


· Valoració dels llocs de treball.


· Registre salarial incorporant el detall de conceptes retributius.


La documentació actualitzada serà exigible per la Inspecció de Treball a partir d'aquesta data per iniciativa pròpia o a petició de la representació dels treballadors.

 

A Adoria Symmetry oferim el servei d'actualització dels documents requerits de manera ràpida i totalment adaptada a les disposicions vigents, garantint la validesa jurídica dels informes. Per conèixer la nostra metodologia i preu, sol·liciteu una demostració.Comments


bottom of page